Nejprve zvolte kapacitu
bateriových úložišť,
která Vás zajímají:
Bateriové kontejnery
70–1000 kWh (vysokonapěťové)
Bateriové packy
11–60 kWh (nízkonapěťové)
BATERIOVÉ KONTEJNERY
AMVOLT
(70 kWh – 1 MWh)
1

Základní popis

Hlavním principem koncepce bateriových úložišť Amvolt je technická otevřenost, tedy žádný vendor lock-in pro naše zákazníky. To se samozřejmě týká i našich kontejnerizovaných baterií. Ty v sobě mají, na rozdíl od menších baterií pro vnitřní použití, rovnou i vlastní střídač. Připojují se tedy na síťové napětí 3 x 400 V AC a uvnitř jsou prizmatické LFP (LiFePO4) články pospojovány na napětí přibližně 700 V. Jedna taková bateriová skříň má 71,7 kWh a ve 40stopém kontejneru jich může být až 14, tedy dohromady 1000 kWh. Vše samozřejmě kompletně sestavené v České republice.

Na rozdíl od uzavřených "šuplíkových" řešení využívají úložiště Amvolt prizmatické LFP bateriové články (jednoduše jednotlivě vyměnitelné), ke kterým máme dobrý strategický přístup a elektrotechnické komponenty (BMS, jištění, atd.) jsou řešeny formou standardních modulových přístrojů v průmyslové kvalitě.

Pro koho jsou kontejnerová řešení vhodná?

Zákazníky pro kontejnery Amvolt jsou majitelé či provozovatelé lokálních distribučních soustav (LDS), velkých fotovoltaických elektráren (FVE), malých vodních elektráren (MVE), průmyslové areály, atd.

Bateriové kontejnery Amvolt dodáváme v konsorciu s pečlivě vybranými českými dodavateli včetně řídícího systému a monitoringu (volitelně), instalace a uvedení do provozu, většinou jako kompletní službu projektu a instalace FVE. Zákazníci také díky velkokapacitní akumulaci získávají do budoucna (nyní také, ale obtížněji) možnost participovat na tradingu (VDT, DT) a na služby výkonové rovnováhy (SVR). I tyto služby dokážeme zprostředkovat a pomoci nastavit.

2

Nejvhodnější využití

Režim peak shaving
Udržování maximálního nastaveného příkonu zákazníkova objektu až do doby vybití baterie, následné nabíjení tak, aby nebyl maximální příkon překročen. Pro tento režim není třeba vzdálené řízení, baterie Amvolt díky vlastní chytrosti a znalosti spotřeby na patě objektu řídí sama sebe.
Režim trading
Proporcionální regulace režimu nabíjení a vybíjení z externího dispečinku až do maximálního výkonu úložiště. Všechny baterie Amvolt jsou symetrické, tedy dokáží se nabíjet i vybíjet stejným výkonem. Pro tento režim je třeba vzdálené řízení pomocí nadřazeného systému, který musí být napojen na další zdroje, jako je vnitrodenní trh, dispečink ČEPS atd. API pro řízení baterie je přístupné přes HTTPS, TCP/IP, TCP ModBUS, RTU/RS485 či jiné protokoly dle dohody se zákazníkem.
Režim saving
Baterie zná aktuální spotřebu v objektu díky vzdálenému elektroměru na patě objektu, stejně tak zná aktuální real-time výrobu jedné nebo více výroben (FVE, kogenerace…) v areálu. Vnitřní chytrost baterie tak omezuje nabíjení pouze na přebytky z vlastní výroby, nikoliv ze sítě. Zaručuje, že všechna energie z vlastní výroby bude spotřebována a teprve následně je využita energie z distribuční sítě. Pro tento režim není třeba vzdálené řízení, baterie díky vlastní chytrosti a znalosti spotřeby na patě objektu řídí sama sebe.
Režim zálohování
Mohlo by se zdát, že baterie má sloužit hlavně pro zálohování proti výpadku elektrické energie. Paradoxně je však tou nejméně poptávanou funkcí, protože stabilita české distribuční sítě je obrovská. Baterie pro zálohování a ostrovní provoz tedy připravujeme až na Q4/2022, zatím se soustředíme na funkce uvedené v předchozích odstavcích.
3

Konstrukční a provozní informace

Standardní certifikovaný ISO kontejner o velikosti 10, 20 nebo 40 stop, otevíratelný z jedné strany. Odolný běžným klimatickým jevům.
Úložiště je navrženo do klimatických podmínek -20 °C až +40 °C.
Vnitřní teplota uložiště je automaticky udržována na +15 °C až +35 °C.
Maximální ztrátový tepelný výkon baterie je max. 1 kW na 50 kW výkonu a je chlazen kombinací hydraulického výměníku a tepelného čerpadla vzduch/vzduch.
Stěny, strop i vstupní dveře kontejneru jsou tepelně izolovány se součinitelem prostupnosti tepla 0,60 W-m2K a s třídou reakcí na oheň B-s2, d0.
Hlavní připojovací bod elektrické energie a jiných inženýrských sítí je přiveden z boku, uvnitř kontejneru jsou kabely zakončeny na vnitřní svorkovnici s jištěním a odpojováním.
Standardní součástí kontejnerové baterie je systém udržování vnitřního prostředí, monitoringu a zabezpečení (teploty, pohyb, vlhkost, tlak, obraz, kouř…).
Vnější obrys standardního lodního ISO kontejneru je po instalaci rozšířen o venkovní klimatizační jednotku, tepelný výměník a signalizační maják. Vše je pro přepravu demontovatelné pro zachování standardizovaných rozměrů.
Kontejnerová baterie se umisťuje na vyvýšeném základu, nebo na betonových patkách – nad úrovní okolního terénu. Fixovat je možné pomocí tzv. twistlocků do betonového podkladu (není součástí cenové nabídky).
Celé řešení je koncipováno tak, že jakýkoliv servisní zásah nebo otevírání dveří kontejneru může provádět pouze proškolený a kvalifikovaný personál provozovatele úložiště a zásah do elektroinstalace smí provádět pouze osoba k tomu oprávněná nebo výrobce/dodavatel uložiště.
4

Bateriové články

Bateriová úložiště Amvolt, ať již Bateriové kontejnery nebo samostatné bateriové skříně do vnitřního prostředí objektů skládáme modulárně a na míru. Používáme průmyslové LFP (LiFePO4) prizmatické články světově osvědčených značek Winston či Elerix, které odebíráme od naší mateřské společnosti GWL a.s.

Články se vyznačují vysokou bezpečností a dlouhou životností, jsou nehořlavé, samozhášivé, neexplozivní. Obvyklá životnost článku je až 8 tis. cyklů, i poté se ale dají články ještě další řadu let bezproblémově používat. I v případě poškození některých článků v úložišti je možné ostatní články poskládat do jiné sestavy a používat dál, nebo jednotlivé články nahradit – neznehodnotí se tedy celé úložiště, jako to bývá u uzavřených bateriových boxů a kontejnerů.

Proto ke každému úložišti Amvolt vždy doporučujeme pořídit náhradní články o kapacitě 1–5 % té celkové. Více o LFP bateriových článcích se dozvíte v sekci Technologie.

5

Měniče v Bateriových kontejnerech Amvolt

Měniče Amvolt HV 750/200 (AC síť – DC akumulátor) vyráběné v České republice jsou jednou z hlavních předností vysokonapěťových Bateriových kontejnerů Amvolt. Jen silná a kompetentní technická podpora rychle dostupná v místě a čase má skutečný smysl. Díky měniči vyvinutému na míru pro Amvolt nepotřebuje naše bateriové úložiště transformátor ani DC/DC konvertor, což zvyšuje spolehlivost a snižuje ztráty. 

Řídící procesorová elektronika měniče zajišťuje kvalitu potřebných parametrů pro připojení k distribuční síti. Měnič je fázově symetrický a plně oboustranný, tj. dokáže nabíjet i vybíjet baterii plným výkonem a přechod z režimu nabíjení do režimu vybíjení je záležitostí desítek až stovek milisekund. Je vhodný pro téměř neomezené paralelní zapojení a tedy i neomezené škálování výkonu. 

Střídače mají hydraulické chlazení, což snižuje nároky na teplotní management vnitřního prostředí BESS. Odpadní teplo je ihned vyvedeno mimo prostor baterie a vyzářeno do okolního prostředí. Díky nízkému teplotnímu spádu pouhé 2 °C lze měnič snadno uchladit pasivně i v letních měsících. Měnič je řízen vnitřní PLC jednotkou postavenou na standardizovaných modulech WAGO.

 

 

Základní technické parametry:

6

Blokové schéma Bateriového kontejneru Amvolt

7

Základní modulový vysokonapěťový pack
Amvolt 71,7 kWh

Kontejnery Amvolt jsou složeny ze zvoleného násobku základního modulového vysokonapěťového (650–800 V) packu Amvolt 71,7 kWh. Každý tento bateriový pack se skládá ze dvou částí:

a) Jednotlivé bateriové články s BMS systémem jsou umístěny v pravé části rozvaděčové skříně.
b) V levé části bateriové skříně je umístěn master modul BMS systému a všechny jistící výkonové prvky bateriové skříně. Výstup kabelů ze skříně je směrován nahoru.

V každé bateriové skříni Amvolt 71,7 kWh je 224 kusů článků Elerix  EX-L100K o celkovém nominálním napětí 720 V a kapacitě 100 Ah. Tyto bateriové skříně se spojují paralelně na DC sběrnici o stejném nominálním napětí.

8

Bateriový kontejner Amvolt 70–210 kWh

10stopý kontejner
9

Bateriový kontejner Amvolt 280–430 kWh

20stopý kontejner
10

Bateriový kontejner Amvolt 500–1000 kWh

40stopý kontejner
11

Monitoring a správa úložiště

Řídící systém
Součástí řešení je řídící systém s PLC, které zajišťuje monitoring a správu celého uložiště a základní chytrost, viz popis.

PLC monitoruje prostorovou teplotu, vlhkost, tlak kapaliny v systému vodního chlazení střídače, otevření vstupu, pohyb osob v úložišti, výskyt kouře a signalizaci všech důležitých provozních i havarijních stavů.

PLC je připraveno na datovou komunikaci s nadřazeným systémem (např. RTU/RS485, ModBus, TCP/IP).

Uvnitř úložiště je umístěn ovládací dotykový či tlačítkový LCD panel pro rychlý náhled provozního stavu a ovládání základních funkcí.

Vzdálená správa
Pevné internetové připojení (UTP/optika) je zabezpečeno pomocí interního routeru MikroTik a rozvedeno do dalších modulů. Router disponuje 4G/LTE modemem pro případ, že pevné internetové připojení bude mimo provoz.

Pro potřeby servisu je kontejner vybaven vnitřním pokrytím WiFi a RJ45 zásuvkou pro možnost připojení počítače či mobilního telefonu do vnitřní datové sítě úložiště.

Vizualizace stavu kontejneru je přístupná jak vzdáleně, tak prostřednictvím integrovaného LCD panelu s webserverem osazeného do dveří rozvaděče vnitřních spotřeb.

Panel rovněž nabízí zálohu dat na SD kartu i cloud (volitelně).

PLC (Programmable Logic Controler) umožňuje i dálkové odstavení úložiště i jeho částí.

Vnitřní prostor úložiště je sledován IP kamerou s lokálním nebo vzdáleným záznamem a s dálkovým přístupem přes WWW.

12

Servis

Bateriové úložiště vyžaduje dle své velikosti a způsobu využití pravidelné revize. Podle typu úložiště a dohody se zákazníkem revize vykonává zákazník sám, případně je poskytuje Amvolt prostřednictvím svých partnerů.
13

Bezpečnost a certifikace

Zásadním legislativním požadavkem u baterií je certifikace baterie. Obvykle se systémy pro akumulaci elektrické energie založené na lithiových článcích posuzují dle normy ČSN IEC 62619, což lze udělat různými způsoby, od jednoduchého vystavení shody až po skutečné technické posouzení v akreditované zkušebně.
14

Cena

AMVOLT PLUG’N’PLAY
BATTERY PACK
(2,5–70 kWh)
1

Základní popis

Hlavním principem koncepce bateriových úložišť Amvolt je technická otevřenost. Snažíme se naše zákazníky co nejvíce zbavit tzv. vendor lock-inu, tedy závislosti na konkrétním dodavateli. Naše bateriové packy se nejčastěji používají pro akumulaci energie, na snížení spotřeby elektřiny z distribuční soustavy a zvýšení vlastní spotřeby získané například ze solární energie. Jedná se tedy o řešení pro zvýšení energetické soběstačnosti a nezávislosti na distribuční síti.

Pro koho je Amvolt Battery Pack vhodný?

Zákazníky pro Amvolt Battery Packs jsou především instalátoři solárních elektráren s akumulací (od rodinných domů po velké průmyslové areály a vše mezi tím), kteří hledají alternativu k často nedostupným či nekvalitním uzavřeným řešením bateriových úložišť.

Na rozdíl od uzavřených "šuplíkových" řešení využívají úložiště Amvolt prizmatické LFP bateriové články (jednoduše jednotlivě vyměnitelné), ke kterým máme dobrý strategický přístup a elektrotechnické komponenty (BMS, jištění, atd.) jsou řešeny formou standardních modulových přístrojů v průmyslové kvalitě.

2

Konstrukční a provozní informace

Certifikovaný Amvolt Battery Pack dle normy ČSN IEC 62619 o standardních velikostech samostatně stojících rozvaděčových skříní
Úložiště jsou navržena do vnitřních prostor, požadovaná stálá vnitřní teplota je v rozmezí +15 °C až +35 °C.
V každém Amvolt Battery Packu je volitelný počet kusů LFP článků, které jsou v případě potřeby v budoucnu vyměnitelné a servisovatelné. Články jsou umístěné ve speciálním korzetu, který zajišťuje dlouhou životnost celého řešení.
Amvolt Battery Packy jsou vybaveny jištěním, centrálním STOP tlačítkem a vlastním Battery Management Systémem (BMS).
Hlavní připojovací bod elektrické energie a jiných inženýrských sítí například pro monitorování technologie je přiveden dle individuálního požadavku zákazníka.
Připravenost na kabelové internetové připojení pro potřeby vzdálené správy
Na vnějším plášti je umístěn signalizační panel, který signalizuje provozní nebo poruchové stavy.
Komunikace s externím zařízením (např. střídačem) je pomocí stavových kontaktů, jejichž funkce (stop vybíjení, stop nabíjení, porucha) lze případně nastavit. Jedná se o úmyslně jednoduchý, dlouhodobě udržitelný systém nezávislý na verzích firmwaru, softwaru, aktualizacích atd. Plně vyhovuje střídačům a ostatním prvkům od Victron Energy a mnoha dalším.

Další parametry

Nominální napětí Amvolt Battery Packů
48 V DC
Maximální odebíraný výkon
dle výstupní pojistky (např. 250 A)
Kapacita úložiště
viz tabulka výše v sekci 1
Provozní teplota
+10 °C až +35 °C
Vestavěná ochrana proti:
přebití, podbití, vzplanutí
Komunikace
Amvolt Battery Packy jsou analogový systém, jehož předávacím rozhraním je plus, mínus a tři stavové binární kontakty NC/NO signalizující dosažení mezních hodnot baterie Umin, Umax a jiné nespecifikované havárie. Veškerá chytrost systému musí být realizována na úrovni střídačů a regulátorů.
Vzdálená správa
Interní www server pro vizuální kontrolu stavu, ThingSPaeak.com, vyčítání hodnot přes HTTP a XML, jednoduché PLC Siemens Logo s mono LCD displejem na dveřích skříně pro vizuální kontrolu vnitřní teploty, proudu a minimálních a maximálních napětí článků, bezpečnostní odepnutí v případě překročení hodnot
Hmotnost
dle velikosti úložiště, STND 200 kg
Rozměry
dle projektu, STND v 1600 x š 800 x h 500 mm
3

Bateriové články

Všechna bateriová úložiště Amvolt, ať již Bateriové kontejnery, nebo samostatné Battery Packy do vnitřního prostředí objektů, skládáme modulárně. Používáme průmyslové LFP (LiFePO4) prizmatické články světově osvědčených značek Winston a Elerix, které odebíráme od naší mateřské společnosti GWL a.s.

Články se vyznačují vysokou bezpečností a dlouhou životností, jsou nehořlavé, neexplozivní. Obvyklá životnost článku je až 8 tis. cyklů, i poté se ale dají články ještě další řadu let bezproblémově používat. V případě poškození některých článků v úložišti je možné jednotlivé články nahradit, nebo ostatní články poskládat do jiné sestavy a používat dál – neznehodnotí se tedy celé úložiště, jako to bývá u uzavřených bateriových boxů a kontejnerů.

Proto ke každému úložišti Amvolt vždy doporučujeme pořídit náhradní články o kapacitě 1–5 % té celkové. Více se o LFP bateriových článcích dozvíte v sekci Technologie.

4

Blokové schéma Amvolt Battery Pack

5

Modelový příklad

Amvolt Battery Pack 22,5 kWh, 48 V

6

Monitoring a správa Amvolt Battery Packů

Řídící systém
Součástí řešení je nadřazený řídící systém PLC (programmable logic controller) sestávající se z Siemens Logo, Elerix CPM (Cell Performance Monitor) a Elerix BCC (Battery Communicator and Controller), který zajišťuje monitoring a správu celého uložiště

Systém monitoruje napětí všech článků, proud na předávacím bodě baterie, prostorovou teplotu a teplotu bateriového packu, výskyt kouře a signalizuje různé provozní nebo havarijní stavy s funkcí automatického havarijního odpojení.

Komunikace s externím zařízením (např. střídačem) je pomocí stavových kontaktů, jejichž funkce (stop vybíjení, stop nabíjení, porucha) lze případně nastavit. Jedná se o úmyslně jednoduchý, dlouhodobě udržitelný systém nezávislý na verzích firmwaru, softwaru, aktualizacích atd. Plně vyhovuje střídačům a ostatním prvkům od Victron Energy a mnoha dalším.

Vzdálená správa
Instalátor zajistí přípravu internetového připojení pomocí 2x UTP kabelu zakončeného konektorem RJ45 (100/10 Mbps).

Volitelně je možné osadit do skříně router MikroTik s integrovaným switchem a LTE modemem pro případ, že na místě instalace není k dispozici 2x pevné internetové připojení či trpí častými výpadky (není v ceně).

Jednoduchý PLC systém Siemens Logo osazený do dveří je vybaven webservem s IP adresou, do kterého je možné přistupovat vzdáleně a přes www zrcadlit celý LCD displej (napětí, teploty, proud). Hodnoty je možné logovat na SD kartu či zasílat na cloud (ThingSpeak.com).

PLC systém umožňuje i dálkové odstavení úložiště i jeho částí.
7

Servis

Amvolt Battery Packy vyžadují v závislosti na své velikosti a způsobu využití pravidelné revize. Podle typu úložiště a dohody se zákazníkem revizi vykonává zákazník sám, případně ji poskytuje Amvolt prostřednictvím svých partnerů a členů.
8

Bezpečnost a certifikace

Zásadní legislativním požadavkem u baterií je certifikace baterie. Obvykle se systémy pro akumulaci elektrické energie založené na lithiových článcích posuzují podle normy ČSN IEC 62619, což lze udělat různými způsoby, od jednoduchého vystavení shody až po skutečné technické posouzení v akreditované zkušebně.
9

Cena

Sign-up for AMVOLT Newsletter for updates, product information and development news (frequency 1x/2 months):    sipka