AMVOLT LV Energy Boxes
Kompletní bateriový modul s nominálním napětím 48V, s integrovaným jištěním, odpínáním a BMS pro low voltage systémy (Victron). Obsahuje pouze kvalitní grade A články Elerix založené na chemii LiFePO4, které jsou nehořlavé, nevýbušné a neobsahují žádné těžké a toxické kovy. Umožňuje škálování do téměř neomezené kapacity.
compact storage manufactured in the EU

1

Basic description AMVOLT LV Energy Boxes

Complete battery module with nominal voltage 48V, with integrated protection, disconnection and BMS for low voltage systems (Victron). It contains only high quality grade A Elerix cells based on LiFePO4 chemistry, which are non-flammable, non-explosive and contain no heavy or toxic metals.

Allows scaling to almost unlimited capacity.

AMVOLT LV Battery Container
150 kWh o velikosti 10 stop
2

Delivery options:

 • 14,3 kWh 1C battery unit with BMS, protection and 16 x LFP 280Ah
 • 5,5 kWh 2C battery unit with BMS, protection and 16 x LFP 110Ah
 • 5,1 kWh 1C battery unit with BMS, protection and 16 x LFP 100AH
3

Use cases:

 • directly as a low voltage battery storage for Victron Energy inverters or any other inverters operating at 48–60V;
 • together with the AMVOLT master unit, all modules allow unlimited capacity scaling
 • also ideal for high power applications (peakshaving) or off-grid projects at low voltage (max. 2 C)
4

Technical philosophy:

 • stand-alone function or parallel connection using a master unit to multiply capacities;
 • contactors, relays, BMS, protection and protection circuits are made in the EU & USA;
 • design, metal fabrication and final assembly are carried out in EU;
 • own 12 MWh stock in the EU
5

Záruky (při 0,5C / 80% DoD):

 • 12 000 cyklů, garance 40% nominální kapacity
 • 8 000 cyklů, garance 60% nominální kapacity
 • 3 500 cyklů, garance 80% nominální kapacity
6

Kompatibilita a komunikace se síťovými FVE střídači

Informace k externím FVE síťovým střídačům

AMVOLT LV Battery Container je při tzv “AC coupling” zapojení kompatibilní s jakýmkoliv síťovým FVE měničem, který podporuje síťové napětí 400V AC / 50Hz, např. Fronius, SolarEdge, SMA, Solax a další.

Daný střídač, může být dle přání zákazníka umístěn buď uvnitř kontejneru nebo nezávisle vně (instalaci FVE střídače v obou případech zajištuje instalační firma FVE v koordinaci s AMVOLT).

BMS a komunikace

AMVOLT nízkonapěťová úložiště mají integrovanou BMS vlastní konstrukce vyráběnou v ČR, která není z důvodu bezpečnosti úmyslně napojena do žádného zahraničního cloudu, ale přitom umožňuje vzdálené ovládání a dohled přímým přístupem přes firewall, který má zákazník 100% pod kontrolou. Nikdo, kromě zákazníkem autorizovaných osob nemá možnost vzdáleně zařízení odstavit, vypnout, ovládat či monitorovat.

AMVOLT BMS je vysoce bezpečná, má zdrojové kódy softwaru v režimu open source na GitHub. Nejsou zde back door hrozby. Možnost snadné náhrady AMVOLT BMS za jinou, kdykoliv v budoucnu.

AMVOLT 50 kWh Moduly se mohou vybíjet i nabíjet maximálním výkonem 108 kW téměř v celém rozsahu kapacity (tedy až 2C). Pro maximální životnost však doporučujeme využívat proud max 1 C.

AMVOLT nízkonapěťová úložiště nemají úmyslně žádnou sběrnicovou digitální komunikaci (RS485, CAN, Modbus...), protože to je z naší dlouhodobé zkušenosti potenciální zdroj častých problémů, nekompatibility a omezuje to budoucí upgrade, výměnu za jiný typ, atp. Digitální komunikace je skutečně nutná spíše pro méně robustní baterie, které vyžadují omezení vybíjecího a nabíjecího výkonu na základě SoC. To není případ AMVOLT nízkonapěťových úložišť.

Dle domluvy se zákazníkem nabízíme několik variant BMS a způsobu komunikace se střídači:

1. Základní, plně dostačující

AMVOLT BMS a integrovaný DC stykač zabezpečuje ochranu baterií proti nadměrnému vybití, přebití nebo rozbalancování. Integrovaný Victron Smart shunt pak pomocí VE-Direct rozhraní předává do nadřazeného systému Victron (který je u AMVOLT LV Battery Container součástí dodávky) informaci o % SoC baterie, proudu a napětí.

2. Rozšířené komunikační řešení

Obsahuje vše co základní varianta a k tomu navíc modul Victron Cerbo GX, který přidává další 2–3 NO/NC relé, které lze programovat na základě SoC, teploty atd.

Tato varianta může být alternativně s modulem REC-BMS, který umožňuje CAN + RS485 + Modbus komunikaci kompatibilní s Victron i jinými střídači, viz webové stránky dodavatele.

7

Referenční fotografie AMVOLT LV Battery Container (100 kWh, 10ft)

8

Detaily dodávky AMVOLT LV Battery Container

Dodávka obsahuje:

 • Technologický kontejner + podpůrné technologie (zateplení, topení / chlazení, atd.)
 • Škálovatelné bateriové úložiště složené z AMVOLT 50 kWh LV Modulů
 • Nabité bateriové články Winston 1000 AHC 32 ks a prvky pro jejich zapojení
 • 2 x rozvodnice RDC, silové prvky
 • VICTRON Quattro 48V, 15000VA, 3 ks
 • 1 x Rozvaděč vlastních spotřeb vč. centrálního PLC, displeje
 • El.-mech. zapojení, oživení, nabití článků, drobný instalační materiál
 • Instalační práce + oživení baterie v místě instalace
 • cestovné personálu, případně ubytování
 • el. dokumentaci, drátové schéma zapojení baterie a BMS
 • autorizovanou revizi po 1. měsíci provozu.

Dodávka neobsahuje:

 • Stavební práce, příprava pro usazení
 • Doprava na místo, usazení, výkopy, převěsy, silové přívody (3 x 400V AC + PEN)
 • Ochrana proti atmosférickému přepětí a bleskovým proudům
 • Centrální odpojovače v distribučním rozvaděči, dispečink atd.
 • Řídící a plánovací systém pro služby
 • Periodické revize a údržbu
 • Aktualizaci SW
 • Náhradní díly (články)
5

Warranties (at 0.5C/80% DoD):

 • 12,000 cycles, 40% nominal capacity guarantee
 • 8,000 cycles, 60% nominal capacity guarantee
 • 3,500 cycles, 80% nominal capacity guarantee
Sign-up for AMVOLT Newsletter for updates, product information and development news (frequency 1x/2 months):  sipka