AMVOLT LV Battery Container
Škálovatelné kontejnerové bateriové úložiště z ČR na nízkém napětí do 60V kapacity v krocích po 50 kWh v 10ti, 20ti či 40ti stopých ISO kontejnerech
Standardní dodávky do 5ti měsíců od 100% zálohy.
Stáhněte si kompletní technický popis pro tento produkt v PDF
1

Základní popis AMVOLT LV Battery Container

●  AMVOLT LV Battery Container je standardní ISO kontejner o velikosti 10, 20 nebo 40 stop, otevíratelný z jedné (kratší) strany. Odolný běžným klimatickým jevům a určený do venkovního subtropického prostředí do 2000 m.n.m.

●  Kontejner tvoří obálku pro samotné vnitřní bateriové úložiště složené z AMVOLT 50 kWh LV Modulů. AMVOLT 50 kWh LV Moduly lze použít i bez kontejnerové obálky ve vnitřním prostředí objektů, technických místnostech, atd.

●  Každý AMVOLT 50 kWh LV Modul (např. max 3 x 50 kWh v 10ti stopém kontejneru) je složený z 16 prizmatických LiFePO4 článků a zapojený do funkčního celku o napětí 48V DC. K AMVOLT 50 kWj LV Modulům jsou pak připojeny střídače a případně MPPT regulátory Victron. Připojovací a předávací rozhraní je 3x 400V AC.

●  Stěny, strop i vstupní dveře kontejneru jsou tepelně izolovány se součinitelem prostupnosti tepla 0,60 W-m2K a s třídou reakcí na oheň B-s2, d0. Podlaha zateplena základní tepelnou izolací.

●  Hlavní připojovací bod elektrické energie a jiných inženýrských sítí je standardně přiveden z boku, uvnitř kontejneru jsou kabely zakončeny na vnitřní svorkovnici s jištěním a odpojováním.

●  Standardní součástí AMVOLT LV Battery Containeru je splitová klimatizační jednotka pro stabilizaci vnitřní teploty v rozmezí +15 °C až +28 °C, dle přání zákazníka pak další monitoring a zabezpečení (např. pohybové, vlhkostní a kouřové čidlo, IP kamera pro dálkový dohled atd.).

●  Vnější obrys standardního lodního ISO kontejneru je zachován, po instalaci na místo se zvýší světlá výška o (demontovatelnou) venkovní klimatizační jednotku.

●  AMVOLT LV Battery Container se umisťuje na vyvýšeném základu nebo na betonových patkách – nad úrovní okolního terénu. Fixovat je možné pomocí tzv. twistlocků do betonového podkladu (není součástí dodávky AMVOLT).

AMVOLT LV Battery Container
150 kWh o velikosti 10 stop
2

Způsoby možného využití AMVOLT LV Battery Container

3

Konkurenční srovnání

BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ TYPU BLACK-BOX

 • 95 % kompletních bateriových úložišť je z Asie, především z Číny - jednotlivé články nelze vyměnit,
  BMS nelze vyměnit/opravit,
 • nepoužívají se standardizované komponenty, náhradní díly nelze sehnat
 • většinou vysokonapěťové, takže se z principu velmi obtížně rozebírají,
 • v kombinaci se střídači typu black-box riziko toku dat do asijských zemí
 • zákazník nedisponuje žádnou technickou dokumentací k servisování.

OTEVŘENÁ BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ AMVOLT

 • Evropská řešení, kromě samotných článků (zatím),
 • jednotlivé články jsou vyměnitelné,
 • BMS lze vyměnit/opravit,
 • standardizované komponenty, široce dostupné náhradní díly, plně opravitelná řešení,
 • nízkonapěťová řešení jsou bezpečnější, snadno rozebíratelná, tedy skutečně recyklovatelná,
 • žádné přelévání dat do jiných zemí, plná kontrola,
 • zákazník dostává technickou dokumentací k servisování, má kontrolu nad zařízením.
4

Technické parametry AMVOLT LV Battery Container

Standardizované technické parametry, varianty a rozměry

Obr.: 2x AMVOLT 50kWh Modul poskládaný na sebe. 2x16 kusů LiFePO4 článků Winston WB-LYP1000AHC LiFePO4, 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48 V
Generální dodavatel instalace: ENERG-SERVIS a.s. + Tomáš Vocílka (Asolar s.r.o.)

Seznam důležitých komponent:

Lithiové články dle požadované kapacity, BMS ochrany + vzdálený monitoring a ovládání, DC a AC stykače a jištění, střídače Victron pro konverzi 50V DC na 3x400V AC, EZS, vnitřní a vnější klimatizační jednotka.

5

Bateriová úložiště v AMVOLT LV Containerech

●  Technickou filozofií AMVOLT je sestavovat v ČR konstrukčně otevřená úložiště z jednotlivých bateriových článků tak, aby v případě poškození některých těchto článků v úložišti bylo možné ostatní články poskládat do jiné sestavy a používat dál, nebo jednotlivé články jednoduše nahradit a výrazně tak prodloužovat životnost celého úložiště v porovnání s dnes rozšířenými uzavřenými, neopravitelnými bateriovými boxy/šuplíky. Jako všechny ostatní AMVOLT produkty, i AMVOLT LV Battery Container je úmyslně konstruován tak, aby měl zákazník možnost jakéhokoliv rozšíření,
modifikace či servisu v budoucnu bez závislosti na samotném AMVOLT

●  Základním stavebním prvkem AMVOLT nízkonapěťových bateriových úložišť jsou AMVOLT 50 kWh LV Moduly, ty jsou libovolně škálovatelné (v krocích po 50 kWh -> 50 kWh, 100 kWh, 150 kWh, atd.) a nabízí zákazníkům kompletní řešení v kompaktní, modulární, průmyslové podobě k vnitřnímu umístění nebo jako součást kontejnerové varianty - AMVOLT LV Battery Container. Všechny komponenty kromě článků jsou made in EU a USA (stykače, relé, BMS, ochranné obvody...). 

●  AMVOLT 50 kWh LV Modulů může být v technické místnosti libovolný počet - na sobě i vedle sebe dle možností prostoru a požadavků zákazníka. V kontejnerové verzi taktéž. AMVOLT 50 kWh Moduly je možné rozměrově koncipovat i na míru zákazníka dle specifických prostorových potřeb.

Obr.: 2x AMVOLT 50kWh Modul poskládaný na sebe. 2x16 kusů LiFePO4 článků Winston WB-LYP1000AHC LiFePO4, 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48 V
Generální dodavatel instalace: ENERG-SERVIS a.s. + Tomáš Vocílka (Asolar s.r.o.)

●  Každý AMVOLT 50 kWh Modul je navržen pro 16 kusů LiFePO4 článků Winston WB-LYP1000AHC LiFePO4, 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48V a certifikací ČSN EN 62619. Na přání zákazníka je možné zvolit jiný typ LiFePO4 článků z portfolia mateřské společnosti GWL a.s.

●  Kontejnerové úložiště Amvolt se může vybíjet i nabíjet maximálním výkonem 108 kW téměř v celém rozsahu kapacity.

●  Součástí úložiště je BMS (battery management system) vlastní konstrukce a výroby (open source) včetně havarijního DC odpojovače a jištění. BMS disponuje funkcí automatického vypnutím při překročení limitních hodnot teploty, napětí jakéhokoliv článku a detekci kouře.

●  Díky vlastním stálým skladovým zásobám LFP bateriových článků a ostatních potřebných komponent dokážeme dodávat standardizované AMVOLT bateriová úložiště neobvykle rychle

6

Bateriové články a logika jejich užití

Ve všech bateriových úložišťích AMVOLT používáme průmyslové LFP (LiFePO4) prizmatické články světově osvědčené značky Winston, které odebíráme od naší mateřské společnosti GWL a.s. Ta disponuje ve svých pražských skladech zásobou LFP článků různých variant v kapacitě kolem 12 MWh, což zásadně napomáhá velmi rychlým realizačním termínům úložišť AMVOLT.

LFP články Winston se vyznačují vysokou bezpečností a dlouhou životností, jsou nehořlavé, neexplozivní. Obvyklá životnost článku je až 8 tis. cyklů, i poté se ale dají články ještě další řadu let bezproblémově používat. V případě poškození některých článků v jakémkoliv Amvolt úložišti je možné jednotlivé články nahradit, nebo ostatní články poskládat do jiné sestavy a používat dál – neznehodnotí se tedy celé úložiště, jako to bývá u uzavřených bateriových boxů.

Informace ke střídačům

S kontejnerovými úložišti AMVOLT standardně dodáváme měniče Quattro od společnosti Victron Energy, které jsou v tuto chvíli 100% kompatibilní a ověřené.

Monitoring a správa

Standardní součástí AMVOLT LV Battery Containeru je cloudový systém Victron VRM, který umožňuje monitoring a správu celého úložiště, zejména řízení a sledování nabíjecího a vybíjecího výkonu, stavu nabití, prostorové teploty, vlhkosti, pohybu osob, výskytu kouře a signalizaci všech důležitých
provozních i havarijních stavů.

Předpokladem dohledu je funkční internetové připojení (UTP/optika). Na přání je možné vybavit úložiště AMVOLT 4G/LTE modemem jako záložní nebo hlavní internetové připojení. Vnitřní prostor AMVOLT LV Battery Container může být sledován IP kamerou s lokálním nebo vzdáleným záznamem a s dálkovým přístupem přes WWW.

Vnitřní prostor AMVOLT LV Battery Container může být sledován IP kamerou s lokálním nebo vzdáleným záznamem a s dálkovým přístupem přes WWW.

7

Vnitřní blokové schéma AMVOLT LV Battery Container

Orientační půdorys technologií v ISO kontejneru

8

Kompatibilita a komunikace se síťovými FVE střídači

Informace k externím FVE síťovým střídačům

AMVOLT LV Battery Container je při tzv “AC coupling” zapojení kompatibilní s jakýmkoliv síťovým FVE měničem, který podporuje síťové napětí 400V AC / 50Hz, např. Fronius, SolarEdge, SMA, Solax a další.

Daný střídač, může být dle přání zákazníka umístěn buď uvnitř kontejneru nebo nezávisle vně (instalaci FVE střídače v obou případech zajištuje instalační firma FVE v koordinaci s AMVOLT).

BMS a komunikace

AMVOLT nízkonapěťová úložiště mají integrovanou BMS vlastní konstrukce vyráběnou v ČR, která není z důvodu bezpečnosti úmyslně napojena do žádného zahraničního cloudu, ale přitom umožňuje vzdálené ovládání a dohled přímým přístupem přes firewall, který má zákazník 100% pod kontrolou. Nikdo, kromě zákazníkem autorizovaných osob nemá možnost vzdáleně zařízení odstavit, vypnout, ovládat či monitorovat.

AMVOLT BMS je vysoce bezpečná, má zdrojové kódy softwaru v režimu open source na GitHub. Nejsou zde back door hrozby. Možnost snadné náhrady AMVOLT BMS za jinou, kdykoliv v budoucnu.

AMVOLT 50 kWh Moduly se mohou vybíjet i nabíjet maximálním výkonem 108 kW téměř v celém rozsahu kapacity (tedy až 2C). Pro maximální životnost však doporučujeme využívat proud max 1 C.

AMVOLT nízkonapěťová úložiště nemají úmyslně žádnou sběrnicovou digitální komunikaci (RS485, CAN, Modbus...), protože to je z naší dlouhodobé zkušenosti potenciální zdroj častých problémů, nekompatibility a omezuje to budoucí upgrade, výměnu za jiný typ, atp. Digitální komunikace je skutečně nutná spíše pro méně robustní baterie, které vyžadují omezení vybíjecího a nabíjecího výkonu na základě SoC. To není případ AMVOLT nízkonapěťových úložišť.

Dle domluvy se zákazníkem nabízíme několik variant BMS a způsobu komunikace se střídači:

1. Základní, plně dostačující

AMVOLT BMS a integrovaný DC stykač zabezpečuje ochranu baterií proti nadměrnému vybití, přebití nebo rozbalancování. Integrovaný Victron Smart shunt pak pomocí VE-Direct rozhraní předává do nadřazeného systému Victron (který je u AMVOLT LV Battery Container součástí dodávky) informaci o % SoC baterie, proudu a napětí.

2. Rozšířené komunikační řešení

Obsahuje vše co základní varianta a k tomu navíc modul Victron Cerbo GX, který přidává další 2–3 NO/NC relé, které lze programovat na základě SoC, teploty atd.

Tato varianta může být alternativně s modulem REC-BMS, který umožňuje CAN + RS485 + Modbus komunikaci kompatibilní s Victron i jinými střídači, viz webové stránky dodavatele.

9

Referenční fotografie AMVOLT LV Battery Container (100 kWh, 10ft)2x AMVOLT 50kWh Modul poskládaný na sebe v technickém kontejneru. 2x16 kusů LiFePO4 článků Winston WB-LYP1000AHC LiFePO4, 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48 V
Generální dodavatel instalace: ENERG-SERVIS a.s. + Tomáš Vocílka (Asolar s.r.o.)
10

Detaily dodávky AMVOLT LV Battery Container

Dodávka obsahuje:

 • Technologický kontejner + podpůrné technologie (zateplení, topení / chlazení, atd.)
 • Škálovatelné bateriové úložiště složené z AMVOLT 50 kWh LV Modulů
 • Nabité bateriové články Winston 1000 AHC 32 ks a prvky pro jejich zapojení
 • 2 x rozvodnice RDC, silové prvky
 • VICTRON Quattro 48V, 15000VA, 3 ks
 • 1 x Rozvaděč vlastních spotřeb vč. centrálního PLC, displeje
 • El.-mech. zapojení, oživení, nabití článků, drobný instalační materiál
 • Instalační práce + oživení baterie v místě instalace
 • cestovné personálu, případně ubytování
 • el. dokumentaci, drátové schéma zapojení baterie a BMS
 • autorizovanou revizi po 1. měsíci provozu.

Dodávka neobsahuje:

 • Stavební práce, příprava pro usazení
 • Doprava na místo, usazení, výkopy, převěsy, silové přívody (3 x 400V AC + PEN)
 • Ochrana proti atmosférickému přepětí a bleskovým proudům
 • Centrální odpojovače v distribučním rozvaděči, dispečink atd.
 • Řídící a plánovací systém pro služby
 • Periodické revize a údržbu
 • Aktualizaci SW
 • Náhradní díly (články)
11

Záruční podmínky AMVOLT LV Battery Container

●  záruka 10 let od data dodání na mechanickou konstrukci kontejneru

●  záruka 10 let nebo 7000 nabíjecích cyklů = nabití (80% SoC) a vybití (80% DoD) (podle toho, co nastane dříve) na 80% nominální kapacity bateriových článků

●  10 let přenesená záruka výrobce na výkonové prvky měniče

●  záruka 5 let na ochranné elektrické obvody baterie (BMS) a řízení měniče

●  5 let přenesená záruka dodavatele na modulové rozvaděčové komponenty, jako např. jističe, stykače, osvětlení, EZS, pomocné zdroje atp.

●  5 let přenesená záruka na chlazení / topení

●  doživotní záruka na technickou podporu, servis a upgrade

●  Pro zachování maximální záruky doporučujeme provádět pravidelné roční revize systému a jakékoliv zásahy do vnitřní elektroinstalace svěřit pouze proškolenému a kvalifikovanému personálu dodavatele nebo provozovatele úložiště.

Odebírejte AMVOLT newsletter s aktuálními informacemi o našem vývoji a produktech (četnost cca. 1x/2 měsíce):  sipka