Aktuálním standartem trhu bateriových úložišť je záplava uzavřených boxů z Asie. AMVOLT se snaží tomuto stavu vytvořit bezpečnou, lokální (evropskou) protiváhu. Všechna úložiště kompletně sestavujeme v ČR s logikou nekompromisní kvality a naprosté technické otevřenosti až do úrovně jednotlivých bateriových článků, což zajišťuje jednoduchou servisovatelnost, reálnou kontrolu a dlouhou udržitelnost našich produktů. AMVOLT dodává širokou paletu modulárních nízko i vysokonapěťových bateriových úložišť od kapacity 5 kWh až po 1+ MWh BESS kontejner.

Partneři, se kterými si vzájemně pomáháme, doporučujeme a spolupracujeme:

Vybraní zákazníci

Odebírejte AMVOLT newsletter s aktuálními informacemi o našem vývoji a produktech (četnost cca. 1x/2 měsíce):    sipka