AMVOLT  >   Reference  >   Parabel s.r.o.

REFERENCE

Parabel s.r.o.

Realizace: 2021

Lokalita: Lukov, Zlínský kraj

Realizované služby: Ve spolupráci s partnerem, instalován Amvolt Battery Pack 105,6 kWh, kompletní systém střídačů Victron Energy, solární elektrárna 90,75 kWp

Náklady: Amvolt Battery Container 105,6 kWh, cena: 190.000 EUR bez DPH (cena zahrnuje i střídač, nezahrnuje FV panely)

Fotovoltaická elektrárna v areálu firmy Parabel je zapojena do vlastní spotřeby areálu. To znamená, že energie ze slunce je vždy nejdříve a prioritně spotřebována v provozu firmy, nebo uložena do Amvolt bateriového packu a pouze přebytek je posílán do distribuční soustavy.

Během roku se průběžně a automaticky mění tři režimy použití systému. V prvním režimu je výroba ze slunce vyšší, než je aktuální spotřeba areálu. Nadvýroba je ukládána do baterií a případné přebytky jdou do distribuční soustavy. V druhém režimu FV panely vyrábí méně, než je momentální spotřeba areálu a rozdíl je z baterií vyrovnáván tak, že nedochází téměř k žádnému odběru z distribuční soustavy. Ve třetím režimu je výroba ze slunce minimální nebo žádná, baterie jsou vybité a veškerá energie je tedy odebírána z distribuční soustavy.

Přechod mezi zmíněnými režimy je zcela automatický a bez zásahu uživatele.

Veškerá technologie baterií, střídačů a silnoproudu je umístěna v kontejneru uzpůsobeném pro celoroční provoz. Krom zvýšené požární odolnosti a zateplení je vybaven autonomní jednotkou topení/chlazení pro zajištění optimální teploty interiéru mezi 15 až 25 °C.

Roční úspora by díky fotovoltaické elektrárně měla být až cca 400 000 Kč v závislosti na ceně elektrické energie.

Z jakých technologií se celý energetický systém skládá?
Elektrárna je tvořena třemi základními celky:

FV panely
• 270 ks panelů o nominálním výkonu 270 a 375 W
• 28 ks panelů je umístěno svisle na fasádě, čímž je zajištěna zvýšená produkce elektřiny v zimním období, kdy je slunce nízko nad obzorem
• Celkový výkon elektrárny je 90,75 kWp

Hodnota celkového výkonu udává špičkové kW, které může elektrárna dodávat za optimálních podmínek – relativně chladné počasí, přímý osvit, jasno. V praxi je však mnohem důležitější hodnota výroby v kWh.

V případě této FVE se počítá s roční výrobou 100–110 MWh elektrické energie.

Měniče (střídače napětí) a optimizéry
• 3 ks střídačů o výstupním výkonu celkem 80 kW
• Optimizéry pro každý pár FV panelů
• Optimizéry a měniče zajišťují co nejvyšší účinnost přeměny slunečního záření na stejnosměrný (FV panel) a následně střídavý (výstup ze střídače) proud, použitelný pro běžný chod výroby. Při havárii – například požáru – pak systém s optimizéry zajistí bezpečné napětí v max. desítkách voltů na části elektrárny mezi střídačem a FV panelem.

Bateriový systém
• Amvolt Battery Pack – nehořlavé a nevýbušné baterie LiFePo4 o využitelné kapacitě 105,6 kWh
• 3 ks střídačů o výkonu nabíjení/vybíjení celkem 36 kW

Pro správný chod celého systému je důležité měření energie na vstupu do objektu. Měřící transformátory proudu a napětí na přívodním kabelu dávají střídačům informaci, zda je nutné baterie vybíjet (režim, kdy je spotřeba vyšší než výroba z FVE), nebo nabíjet (spotřeba elektřiny je nižší než její momentální výroba).

Bateriový systém Amvolt se střídači Victron Energy je navíc schopen fungovat jako ostrovní (záložní, backup) pro část areálu. V případě provozu firmy Parabel je kompletně zálohována administrativa a skladovací prostory. V případě delšího výpadku proudu tedy nebude distribuce výrobků a zázemí firmy nijak ohroženo.

Generální dodavatel instalace: ENERG-SERVIS a.s. + Tomáš Vocílka (Asolar s.r.o.)

Více referencí

Odebírejte AMVOLT newsletter s aktuálními informacemi o našem vývoji a produktech (četnost cca. 1x/2 měsíce):    sipka