AMVOLT  >   Reference  >   Rudolf Jelínek a.s.

REFERENCE

Rudolf Jelínek a.s.

Realizace: 2021

Lokalita: Vizovice, Zlínský kraj

Realizované služby: Ve spolupráci s partnerem instalován Amvolt Battery Pack 63,36 kWh, kompletní systém střídačů Victron Energy, solární elektrárna 113,22 kWp

Náklady: Amvolt Battery Pack 63,36 kWh, cena: 25.977 EUR bez DPH (cena nezahrnuje FV panely a střídače)

Fotovoltaická elektrárna s akumulací do Amvolt Battery Packu v areálu firmy R. Jelínek je zapojena do vlastní spotřeby areálu. To znamená, že energie ze slunce je vždy nejdříve a prioritně spotřebována v provozu firmy, nebo uložena do baterií a pouze přebytek je posílán do distribuční soustavy.

Během roku se průběžně a automaticky mění tři režimy použití systému. V prvním režimu je výroba ze slunce vyšší, než je aktuální spotřeba areálu. Nadvýroba je ukládána do Amvolt Battery Packu a případné přebytky jdou do distribuční soustavy. V druhém režimu FV panely vyrábí méně, než je momentální spotřeba areálu a rozdíl je z baterií vyrovnáván tak, že nedochází téměř k žádnému odběru z distribuční soustavy. Ve třetím režimu je výroba ze slunce minimální nebo žádná, baterie jsou vybité a veškerá energie je tedy odebírána z distribuční soustavy.

Přechod mezi zmíněnými režimy je zcela automatický a bez zásahu uživatele.

Z jakých technologií se celý energetický systém skládá?
Elektrárna je tvořena třemi základními celky:

FV panely
• 333 ks panelů o nominálním výkonu 340 W
• Celkový výkon elektrárny 113,22 kWp

Hodnota celkového výkonu udává špičkové kW, které může elektrárna dodávat za optimálních podmínek – relativně chladné počasí, přímý osvit, jasno. V praxi je však mnohem důležitější hodnota výroby v kWh.

Tato FVE počítá s roční výrobou 100–110 MWh elektrické energie.

Měniče (střídače napětí) a optimizéry
• 3 ks střídačů o výstupním výkonu celkem 100 kW
• Optimizéry pro každý pár FV panelů

Optimizéry a měniče zajišťují co nejvyšší účinnost přeměny slunečního záření na stejnosměrný (FV panel) a následně střídavý (výstup ze střídače) proud, použitelný pro běžný chod provozu. Při havárii – například požáru – pak systém s optimizéry zajistí bezpečné napětí v max. desítkách voltů na části elektrárny mezi střídačem a FV panelem.

Bateriový systém
• 3 ks střídačů o výkonu nabíjení/vybíjení celkem 36 kW
• Amvolt Battery Pack s LiFePo4 články o využitelné kapacitě 63,36 kWh

Pro správný chod celé soustavy je důležitý systém měření energie na vstupu do objektu. Měřící transformátory proudu a napětí na přívodním kabelu dávají střídačům informaci, zda je nutné Amvolt Battery Pack vybíjet (režim, kdy je spotřeba vyšší, než výroba z FVE) nebo nabíjet (spotřeba elektřiny je nižší, než její momentální výroba).

Bateriový systém Amvolt se střídači Victron je navíc schopen fungovat jako ostrovní (záložní, backup) pro část areálu. V případě provozu R. Jelínek je takto kompletně zálohována stáčírna. V případě delšího výpadku proudu tak nebude distribuce vizovického zázraku ohrožena.

Generální dodavatel instalace: ENERG-SERVIS a.s. + Tomáš Vocílka (Asolar s.r.o.)

Více referencí

Odebírejte AMVOLT newsletter s aktuálními informacemi o našem vývoji a produktech (četnost cca. 1x/2 měsíce):    sipka