AMVOLT 50 kWh Moduly
Kompletní škálovatelné regálové bateriové úložiště z ČR 
na nízkém napětí do 60V (50, 100, 150 kWh, atd.)
Standardní dodávky do 4 týdnů od závazné objednávky!
Stáhněte si kompletní technický popis pro tento produkt v PDF
1

Základní popis AMVOLT 50 kWh Modulů

●  Technickou filozofií AMVOLT je sestavovat v ČR konstrukčně otevřená úložiště z jednotlivých bateriových článků tak, aby v případě poškození některých těchto článků v úložišti bylo možné ostatní články poskládat do jiné sestavy a používat dál, nebo jednotlivé články jednoduše nahradit a výrazně tak prodloužovat životnost celého úložiště v porovnání s dnes rozšířenými uzavřenými, neopravitelnými bateriovými boxy/šuplíky. AMVOLT 50 kWh Moduly jsou úmyslně konstruovány tak, aby měl zákazník možnost jakéhokoliv rozšíření, modifikace či servisu v budoucnu bez závislosti na samotném AMVOLT.

●  AMVOLT regálové bateriové 50 kWh Moduly jsou libovolně škálovatelné (tedy v krocích po 50 kWh -> 50 kWh, 100 kWh, 150 kWh, atd.) a nabízí zákazníkům kompletní řešení v kompaktní, modulární, průmyslové podobě k vnitřnímu umístění nebo jako součást kontejnerové varianty. Všechny komponenty kromě článků jsou made in EU a USA (stykače, relé, BMS, ochranné obvody...).

●  Díky vlastním stálým skladovým zásobám LFP bateriových článků a ostatních potřebných komponent v Praze dokážeme dodávat standardizované AMVOLT bateriové Moduly pro vnitřní použití do 4 týdnů od závazné objednávky.

Ukázka varianty základnového AMVOLT Modulu o dvou využitých patrech doplněná o třetí patro. Dohromady kapacita 150 kWh.

●  Standardní základnový AMVOLT 50 kWh bateriový Modul je složen rovnou ze dvou regálových pater s kapacitou 50 kWh každé. Je rozhodnutím zákazníka, zda chce naplnit bateriovými články pouze první patro a druhé si nechat na budoucí rozšíření (tedy 50 kWh rozšiřitelných na 100 kWh), nebo rovnou naplnit obě základnová patra (tedy 100 kWh). V případě potřeby je na základnový Modul možné instalovat další samostatné Moduly á 50 kWh.

●  AMVOLT 50 kWh Modulů může být v technické místnosti libovolný počet - na sobě i vedle sebe dle možností prostoru a požadavků zákazníka. V kontejnerové verzi taktéž. AMVOLT modulární regálový systém je možný rozměrově koncipovat i na míru zákazníka dle specifických prostorových potřeb - mimo standardizované rozměry (viz. níže)

●  Každý AMVOLT 50 kWh Modul je navržen pro 16 kusů LiFePO4 článků Winston WB-LYP1000AHC LiFePO4, 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48V a certifikací ČSN EN 62619. Na přání zákazníka je možné zvolit jiný typ LiFePO4 článků z portfolia mateřské společnosti GWL a.s.

●  Každý AMVOLT 50 kWh Modul je obvykle osazen rozvaděčovou skříní (rozvodnice RDC) včetně BMS, havarijním odpojovačem, pojistkami a pomocnými relé. BMS disponuje automatickým vypnutím havarijního stykače při překročení limitních hodnot napětí jakéhokoliv článku.

2

Technické parametry AMVOLT 50 kWH Modulů

Standardizované technické parametry, varianty a rozměry

Standardizované varianty AMVOLT 50 kWh Modulů dokážeme dodávat do 4 týdnů od závazné objednávky zákazníka. Modulární regálový systém je také možné rozměrově koncipovat na míru zákazníka dle specifických prostorových potřeb - mimo tyto standardizované rozměry.

Popis funkce:

Každé jedno patro AMVOLT modulárního regálového úložiště je složené z jednotlivých prizmatických LiFePO4 článků (celkem 16ks v zapojení 16S1P) a zapojené do funkčního celku (pomocí originálních propojek). AMVOLT 50 kWh Moduly jso určené pro přímé připojení střídačů, MPPT regulátorů, nabíječů nebo jiných zařízení kompatibilních se systémovým napětím 45 až 60 V. Signalizace vybití, přebití či poruchy je pomocí stavových kontaktů. Sepnuté kontakty → normální provozní stav, rozpojené kontakty → ukončení nabíjení nebo vybíjení.

Obr.: 3x AMVOLT 50kWh Modul poskládaný na sebe. 3x16 kusů LiFePO4 článků Winston WB-LYP1000AHC LiFePO4, 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48 V

Bateriové články a logika jejich užití:

●  Ve všech bateriových úložišťích AMVOLT používáme průmyslové LFP (LiFePO4) prizmatické články světově osvědčené značky Winston, které odebíráme od naší mateřské společnosti GWL a.s. Ta disponuje ve svých pražských skladech zásobou LFP článků různých variant v kapacitě kolem 12 MWh, což zásadně napomáhá velmi rychlým realizačním termínům úložišť AMVOLT.

●  Winston LFP bateriové články se vyznačují vysokou bezpečností a dlouhou životností, jsou nesnadno zápalné a neexplozivní. Obvyklý pokles kapacity článku je o 20 % po 3 tis. cyklech, i poté se ale dají články ještě mnoho let bez problémů používat s nižší maximální kapacitou. I v případě poškození některých článků v úložišti je možné ostatní články poskládat do jiné sestavy a používat dál, nebo jednotlivé články jednoduše nahradit a výrazně tak prodloužit životnost celého úložiště v porovnání s uzavřenými bateriovými boxy. AMVOLT 50 kWh Moduly jsou úmyslně konstruovány tak, aby měl zákazník možnost jakéhokoliv rozšíření, modifikace či servisu v budoucnu bez závislosti na výrobci.

Základní provozní stavy:

1) Nabíjení z DC zdroje o systémovém napětí 48–60 V → např. FVE nebo DC části invertoru
(maximální nabíjecí výkon 45 kW / 1 patro / články Winston)

2) Vybíjení do DC části invertoru → obecně zátěž o systémovém napětí 48–60 V,
(maximální vybíjecí výkon 45 kW / 1 patro / články Winston)

Seznam důležitých komponent 1ks AMVOLT 50 kWh Modulu:

16 ks lithiových článků Winston o kapacitě 1000 Ah a napětí 3,2 V, spojovací materiál, měděné propojky/lana s oky, BMS (autom. odpojení Umax, Umin), silový DC stykač, balancovací modul pro 16 článků, konstrukce.

3

Blokové schéma 1 ks AMVOLT 50 kWh Modulu

4

Možnosti umístění AMVOLT 50 kWh Modulů

a) AMVOLT 50 kWh Moduly umístěné do technické místnosti

b) Kompletní nízkonapěťové kontejnerové úložiště (technické parametry na vyžádání u AMVOLT)

5

Kompatibilita a komunikace se střídači

Informace ke střídačům

●  AMVOLT 50 kWh Moduly jsou kompatibilní s jakýmkoliv měničem, který podporuje napětí baterie mezi 48 a 58 V a který umožňuje zastavit nabíjení na základě konkrétního napětí baterie (55–56 V) či změny stavu bezpotenciálového kontaktu a zastavit vybíjení na základě dosažení určitého napětí (48 V) nebo na základě změny stavu bezpotenciálového kontaktu.

●  Tyto dva bezpotenciálové (stavové) kontakty pro zastavení nabíjení a vybíjení mohou být v libovolné konfiguraci, tedy buď NC (normaly closed) nebo NO (normaly open).

●  V tuto chvíli jsou 100% kompatibilní a ověřené měniče Multiplus I., Multiplus II. a Quattro

BMS a komunikace

●  AMVOLT 50 kWh Moduly mají integrovanou BMS vlastní konstrukce vyráběnou v ČR, která není z důvodu bezpečnosti úmyslně napojena do žádného zahraničního cloudu, ale přitom umožňuje vzdálené ovládání a dohled přímým přístupem přes firewall, který má zákazník 100% pod kontrolou. Nikdo, kromě zákazníkem autorizovaných osob nemá možnost vzdáleně zařízení odstavit, vypnout, ovládat či monitorovat.

●  AMVOLT BMS je vysoce bezpečná, má zdrojové kódy softwaru v režimu open source na GitHub. Nejsou zde back door hrozby. Možnost snadné náhrada AMVOLT BMS za jinou kdykoliv v budoucnu.

●  AMVOLT 50 kWh Moduly se mohou vybíjet i nabíjet maximálním výkonem 108 kW téměř v celém rozsahu kapacity (tedy až 2C). Doporučujeme ovšem vybíjet i nabíjet proudem max 1 C v celém rozsahu kapacity.

● AMVOLT 50 kWh Moduly nemají úmyslně žádnou sběrnicovou digitální komunikaci (RS485, CAN, Modbus...), protože to je z naší dlouhodobé zkušenosti potenciální zdroj častých problémů, nekompatibility a omezuje to budoucí upgrade, výměnu za jiný typ, atp. Digitální komunikace je skutečně nutná spíše pro méně robustní baterie, které vyžadují omezení vybíjecího a nabíjecího výkonu na základě SoC. To není případ AMVOLT 50 kWh Modulů.

Dle domluvy se zákazníkem nabízíme tři možnosti řešení BMS:

1. Základní, plně dostačující

 ●  AMVOLT BMS a integrovaný DC stykač zabezpečuje ochranu baterií proti nadměrnému vybití, přebití nebo rozbalancování. Integrovaný Victron Smart shunt pak pomocí VE-Direct rozhraní předává do nadřazeného systému Victron (není součástí dodávky) informaci o % SoC baterie, proudu a napětí.

2. Rozšířené komunikační řešení

 ●  Obsahuje navíc modul Victron BMV 702 (display a shunt). Disponuje všemi funkcemi základního systému a navíc přidává displej se základními údaji o baterii (proud, napětí, SoC) a 1x NC/NO relé, jehož sepnutí / rozepnutí lze nastavit na základě % SoC. To se hodí pro ovládání externího nabíječe, MPPT regulátoru, atp. mimo ekosystém Victron.

3. Maximální komunikační řešení

 ●  Obsahuje vše, co rozšířená varianta a navíc modul Victron Cerbo GX, který přidává další 2 - 3 NO/NC relé, které lze programovat na základě SoC, teploty atp.

 ●  Tato varianta může být alternativně s modulem REC-BMS, který umožňuje CAN + RS485 + Modbus komunikaci kompatibilní s Victron i jinými střídači, viz webové stránky dodavatele.

6

Příklady propojení AMVOLT 50 kWh Modulů
s ekosystémem Victron

Při instalaci 1 ks AMVOLT 50kWh regálového Modulu je v RDC rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.
Při instalaci 1 ks AMVOLT 50kWh regálového modulu je v RDC rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.
Při instalaci 3 ks AMVOLT 50kWh regálových Modulů (tedy 150 kWh) je v každém RDC rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.
Při instalaci 3 ks AMVOLT 50kWh regálových modulů (tedy 150 kWh) je v každém RDC rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.

Pozn.: Připojovací vodiče úložiště musejí být v provedení NSGAFou (nebo obdobné), stejně dlouhé, zakončeny kabelovými oky.

7

Vybrané reference AMVOLT 50 kWh Modulů

3x AMVOLT 50 kWh Modul (150 kWh) v autosalonu v Podbořanech.

3x AMVOLT 50 kWh Modul (150 kWh) v autosalonu v Podbořanech.

Příklad rozměrově upravených AMVOLT 50kWh Modulů dle specifických prostorových možností zákazníka

8

Rozmístění technologií v AMVOLT 50 kWh Modulech

Základnový modul = 2 patra: 1. využité 50 kWh, 2. připravené na rozšíření

Základnový modul = 2 patra (100 kWh): 1. využité 50 kWh, 2. využité 50 kWh

Základnový modul + další patro = 3 patra = dohromady 150 kWh

9

Detaily dodávky AMVOLT 50 kWh Modulů

Dodávka obsahuje:

● nabité bateriové články
● silové prvky
● korzety, propojky, nosný regál s kabeláží
● X kusů rozvodnic (dle počtu pater)
● doprava materiálu
● cestovné personálu, případně ubytování
● el. dokumentaci, drátové schéma zapojení baterie a BMS
● mechanickou montáž
● oživení baterie v místě instalace
● autorizovanou revizi po 1. měsíci provozu.

Dodávka neobsahuje:

● střídače (dodávka AMVOLT 50kWh Modulů končí v bateriových DC rozvodnicích)
● propojení DC rozvodnice a střídače (např. pomocí kabelů NSGAFoU 120 mm2)
● teplotní management technické místnosti v rozsahu 10 - 35 oC (klimatizace, zateplení...)
● internetové připojení BMS (nutný 1 x UTP kabel + 1 x pevná privátní IP adresa pro každý modul)
● pravidelnou revizi od Amvolt týmu 1x ročně (pro zachování max. záruky)

10

Záruční podmínky AMVOLT 50 kWh Modulů

● záruka 10 let od data dodání na mechanickou konstrukci regálových modulů

● záruka 10 let nebo 7000 nabíjecích cyklů = nabití (80% SoC) a vybití (80% DoD) (podle toho, co nastane dříve) na 80% nominální kapacity bateriových článků

● záruka 5 let na ochranné elektrické obvody baterie (BMS)

● 5 let přenesená záruka dodavatele na modulové rozvaděčové komponenty, jako např. jističe, stykače, atd.

● doživotní záruka na technickou podporu, servis a upgrade

● pro zachování maximální záruky doporučujeme provádět pravidelné roční revize systému a jakékoliv zásahy do vnitřní elektroinstalace svěřit pouze proškolenému a kvalifikovanému personálu dodavatele nebo provozovatele úložiště

11

FAQ - Často kladené otázky k AMVOLT 50 kWh Modulům

Jakou BMS využívá AMVOLT 50 kWh Modul?

●  Používáme BMS vlastní konstrukce vyráběná v ČR, která má zdrojové kódy softwaru v režimu open source na GitHub = bezpečnost, nejsou zde back door hrozby. 

Splňuje AMVOLT 50 kWh Modul parametry pro získání dotací?

●  Ano, jako součást celého dotovaného systému.

Je AMVOLT 50 kWh Modul certifikovaný? Jak? 

●  Námi používané články Winston WB-LYP1000AHC LiFePO4, 3.3 V, 1000 Ah disponují nejvyšší certifikací dle normy ČSN EN 62619 - Akumulátorové články a baterie obsahující alkalické nebo jiné nekyselé elektrolyty. Splňují tak veškeré bezpečnostní požadavky pro akumulátorové lithiové články a baterie pro použití v průmyslových aplikacích. Všechny ostatní užívané prvky AMVOLT úložišť splňují veškeré potřebné administrativní náležitosti k užití v kompletních bateriových úložištích

Pro jaké střídače je AMVOLT 50 kWh Modul? 

●  Pro všechny, které umožňují připojit baterii do napětí 60V.

Máte AMVOLT 50 kWh Modul skladem? 

●  Ano, máme neustále na skladu v Praze přibližně 15 MWh LFP článků, ze kterých skládáme AMVOLT kompletní úložiště. 

AMVOLT 50 kWh Modul je na nízkém či vysokém napětí? 

●  Nízké napětí do 60V.

Používám střídač XY, půjde mi zobrazit v ekosystému Victron?

●  Ano, buď je Váš střídač přímo v seznamu podporovaných zařízení Victron nebo ho dokážeme do ekosystému Victron implementovat prostřednictvím externího měřiče.

Odebírejte AMVOLT newsletter s aktuálními informacemi o našem vývoji a produktech (četnost cca. 1x/2 měsíce):    sipka