AMVOLT 35 a 50 kWh Moduly
• škálovatelné robustní bateriové úložiště z ČR na nízkém napětí do 60 V s výkonem do 108 kW (Victron)

• složené z jednotlivých prizmatických LiFePO₄ článků (16 ks v zapojení 16S1P) a zapojené do funkčního celku pomocí originálních propojek

• určené pro přímé připojení střídačů, MPPT regulátorů, nabíječů nebo jiných zařízení kompatibilních se systémovým napětím 45 V až 60 V

• s integrovanou BMS vlastní konstrukce vyráběnou v ČR
Standardní dodávky do 4 týdnů od závazné objednávky!
Stáhněte si kompletní technický popis pro tento produkt v PDF
1

Základní popis AMVOLT 35 kWh a 50 kWh LV Modulů

●  Technickou filozofií AMVOLT je sestavovat v ČR konstrukčně otevřená úložiště z jednotlivých bateriových článků a vyměnitelných standardizovaných součástek. Tím se výrazně prodlužuje životnost celého úložiště v porovnání s dnes rozšířenými uzavřenými, neopravitelnými bateriovými boxy a šuplíky. AMVOLT LV Moduly jsou úmyslně konstruovány tak, aby měl zákazník v budoucnu možnost jakéhokoliv rozšíření, modifikace či servisu bez závislosti na samotném AMVOLT.

● AMVOLT regálové bateriové moduly jsou libovolně škálovatelné (v krocích po 35 kWh, nebo po 50 kWh) a nabízí zákazníkům kompletní řešení v kompaktní, modulární, průmyslové podobě k vnitřnímu umístění nebo jako součást kontejnerové varianty. Všechny komponenty kromě článků (tj. stykače, relé, BMS, ochranné obvody...) jsou vyrobené v EU a USA.

● Díky vlastním stálým skladovým zásobám LFP bateriových článků a ostatních potřebných komponent dokážeme dodávat standardizované AMVOLT bateriové moduly pro vnitřní použití do 4 týdnů od závazné objednávky.

●  Každý AMVOLT 35 kWh modul je navržen pro 16 kusů LiFePO₄ článků Winston WB-LYP700AHA 3.3 V, 700 Ah s nominálním napětím 48 V a certifikací ČSN EN 62619.

● Každý AMVOLT 50 kWh modul je navržen pro 16 kusů LiFePO₄ článků Winston WB-LYP1000AHC 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48 V a certifikací ČSN EN 62619.

● AMVOLT LV Modulů může být v technické místnosti (nebo v kontejneru) libovolný počet – na sobě i vedle sebe podle možností prostoru a požadavků zákazníka. AMVOLT LV Moduly je možné rozměrově koncipovat i na míru zákazníka dle specifických prostorových potřeb mimo standardizované rozměry (viz níže).

● Každý AMVOLT LV Modul je obvykle osazen rozvaděčovou skříní (rozvodnice RDC) včetně BMS, havarijním odpojovačem, pojistkami a pomocnými relé. BMS disponuje automatickým vypnutím havarijního stykače při překročení limitních hodnot napětí jakéhokoliv článku.

Ukázka varianty základnového AMVOLT Modulu o dvou využitých patrech doplněná o třetí patro. Dohromady kapacita 150 kWh.
2

Způsoby možného využití AMVOLT LV Modulů

3

Konkurenční srovnání AMVOLT LV Modulů

BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ TYPU BLACK-BOX

 • 95 % kompletních bateriových úložišť je z Asie, především z Číny - jednotlivé články nelze vyměnit,
 • BMS nelze vyměnit/opravit,
 • nepoužívají se standardizované komponenty, náhradní díly nelze sehnat
 • většinou vysokonapěťové, takže se z principu velmi obtížně rozebírají,
 • v kombinaci se střídači typu black-box riziko toku dat do asijských zemí
 • zákazník nedisponuje žádnou technickou dokumentací k servisování.

OTEVŘENÁ BATERIOVÁ ÚLOŽIŠTĚ AMVOLT

 • Evropská řešení, kromě samotných článků (zatím),
 • jednotlivé články jsou vyměnitelné,
 • BMS lze vyměnit/opravit,
 • standardizované komponenty, široce dostupné náhradní díly, plně opravitelná řešení,
 • nízkonapěťová řešení jsou bezpečnější, snadno rozebíratelná, tedy skutečně recyklovatelná,
 • žádné přelévání dat do jiných zemí, plná kontrola,
 • zákazník dostává technickou dokumentací k servisování, má kontrolu nad zařízením.
4

Technické parametry AMVOLT 35 kWh a 50 kWh LV Modulů

Standardizované technické parametry, varianty a rozměry

Popis funkce:

Každý AMVOLT LV Modul je složený z jednotlivých prizmatických LiFePO₄ článků (16 ks v zapojení 16S1P) a zapojené do funkčního celku pomocí originálních propojek. AMVOLT LV Moduly jsou určené pro přímé připojení střídačů, MPPT regulátorů, nabíječů nebo jiných zařízení kompatibilních se systémovým napětím 45 V až 60 V. Signalizace vybití, přebití či poruchy je pomocí stavových kontaktů. Sepnuté kontakty = normální provozní stav, rozpojené kontakty = ukončení nabíjení nebo vybíjení.

Obr.: 3x AMVOLT 50kWh Modul ve třech patrech nad sebou. 3x16 kusů LiFePO₄ článků Winston WB-LYP1000AHC 3.3 V, 1000 Ah s nominálním napětím 48 V
Generální dodavatel instalace: ENERG-SERVIS a.s. + Tomáš Vocílka (Asolar s.r.o.)
Obr.: Příklad rozměrově upravených AMVOLT 50kWh LV Modulů dle specifických prostorových možností zákazníka
Partneři realizace: Tomáš Vocílka (Asolar s.r.o.)
5

Bateriové články a logika jejich užití

Ve všech bateriových úložištích AMVOLT používáme průmyslové LFP (LiFePO₄) prizmatické články světově osvědčené značky Winston, které odebíráme od naší mateřské společnosti GWL Group a.s. Ta disponuje ve svých pražských skladech zásobou LFP článků různých variant v kapacitě kolem 12 MWh, což zásadně napomáhá rychlým dodacím lhůtám úložišť AMVOLT.

LFP články Winston se vyznačují vysokou bezpečností a dlouhou životností, jsou nehořlavé, neexplozivní. Obvyklá životnost článku je až 8 tis. cyklů, i poté se ale dají články ještě další řadu let bezproblémově používat. V případě poškození některých článků v jakémkoliv Amvolt úložišti je možné jednotlivé články nahradit, nebo ostatní články poskládat do jiné sestavy a používat dál – neznehodnotí se tedy celé úložiště, jako to bývá u uzavřených bateriových boxů.

6

Základní provozní stavy

1) Nabíjení z DC zdroje o systémovém napětí 48–60 V: např. FVE nebo DC části invertoru
(maximální nabíjecí výkon 45 kW / 1 patro / články Winston)

2) Vybíjení do DC části invertoru: obecně zátěž o systémovém napětí 48–60 V
(maximální vybíjecí výkon 45 kW / 1 patro / články Winston)

Seznam důležitých komponent základního AMVOLT LV Modulu (35/50 kWh):

16 ks lithiových článků Winston o jmenovité kapacitě 700 Ah (35 kWh varianta) nebo 1000 Ah (50 kWh varianta) a napětí 3,3 V; spojovací materiál; měděné propojky/lana s oky; BMS (autom. odpojení Umax, Umin); silový DC stykač; balancovací modul pro 16 článků; konstrukce

7

Blokové schéma AMVOLT 50 kWh LV Modulu

8

Možnosti umístění

a) AMVOLT LV Moduly do technické místnost

b) Kompletní nízkonapěťové kontejnerové úložiště (technické parametry na vyžádání u AMVOLT)

9

Kompatibilita a komunikace se střídači

Informace ke střídačům

AMVOLT LV Moduly jsou kompatibilní s jakýmkoliv měničem, který podporuje napětí baterie mezi 48 a 58 V. Dále je třeba, aby umožnil zastavit nabíjení na základě konkrétního napětí baterie (55–56 V) či změny stavu bezpotenciálového kontaktu a zastavit vybíjení na základě dosažení určitého napětí (48 V) nebo na základě změny stavu bezpotenciálového kontaktu.
Tyto dva bezpotenciálové (stavové) kontakty pro zastavení nabíjení a vybíjení mohou být v libovolné konfiguraci, tedy buď NC (normally closed) nebo NO (normally open).

S bateriovými úložišti AMVOLT standardně dodáváme měniče Multiplus I., Multiplus II. nebo Quattro od společnosti Victron Energy, které jsou v tuto chvíli 100 % kompatibilní a ověřené. Na žádost zákazníka jsme schopni dodat jen bateriové úložiště, avšak měniče Victron Quattro přesto doporučujeme jako nejvhodnější.

BMS a komunikace

AMVOLT LV Moduly mají integrovanou BMS vlastní konstrukce vyráběnou v ČR. Ta úmyslně není napojena do žádného zahraničního cloudu (z důvodu bezpečnosti), ale přitom umožňuje vzdálené ovládání a dohled přímým přístupem přes firewall, který má zákazník pod svojí úplnou kontrolou. Nikdo – kromě zákazníkem autorizovaných osob – nemá možnost vzdáleně zařízení odstavit, vypnout, ovládat či monitorovat.

AMVOLT BMS je vysoce bezpečná: má zdrojové kódy softwaru v režimu open source na GitHub, čímž jsou vyloučeny jakékoliv back door hrozby. AMVOLT BMS je dále možné snadno nahradit za jinou BMS kdykoliv v budoucnu.

AMVOLT LV Moduly se mohou vybíjet i nabíjet maximálním výkonem 108 kW téměř v celém rozsahu kapacity (tedy až 3 C). Pro maximální životnost však doporučujeme využívat proud max 1 C.

AMVOLT LV Moduly nemají úmyslně žádnou sběrnicovou digitální komunikaci (RS485, CAN, Modbus...), protože to je z naší dlouhodobé zkušenosti potenciální zdroj častých problémů, nekompatibility a omezuje to budoucí upgrade, výměnu za jiný typ, atp. Digitální komunikace je skutečně nutná spíše pro méně robustní baterie, které vyžadují omezení vybíjecího a nabíjecího výkonu na základě SoC. To není případ AMVOLT LV Modulů.

Dle domluvy se zákazníkem nabízíme několik variant BMS a způsobu komunikace se střídači:

1. Základní, plně dostačující

AMVOLT BMS a integrovaný DC stykač zabezpečuje ochranu baterií proti nadměrnému vybití, přebití nebo rozbalancování. Integrovaný Victron Smart shunt pak pomocí VE-Direct rozhraní předává do nadřazeného systému Victron (součástí standardní dodávky) informaci o % SoC baterie, proudu a napětí.

2. Rozšířené komunikační řešení

Obsahuje navíc modul Victron BMV 702 (display a shunt). Disponuje všemi funkcemi základního systému a má navíc displej se základními údaji o baterii (proud, napětí, SoC) a 1x NC/NO relé, jehož sepnutí/rozepnutí lze nastavit na základě % SoC. To se hodí pro ovládání externího nabíječe, MPPT regulátoru atp. mimo ekosystém Victron.


3. Maximální komunikační řešení

Obsahuje vše, co rozšířená varianta a navíc modul Victron Cerbo GX, který přidává další 2–3 NO/NC relé, která lze programovat na základě SoC, teploty atp.
Tato varianta může být alternativně s modulem REC-BMS, který umožňuje CAN + RS485 + Modbus komunikaci kompatibilní s Victron i jinými střídači, viz webové stránky dodavatele.

10

Příklady propojení AMVOLT LV Modulů s ekosystémem Victron

Při instalaci 1 ks AMVOLT LV regálového modulu (tedy 35/50 kWh) je v bateriovém rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.
Při instalaci 1 ks AMVOLT 50kWh regálového modulu je v RDC rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.
Při instalaci 3 ks AMVOLT LV Modulů je v každém bateriovém rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.
Při instalaci 3 ks AMVOLT 50kWh regálových modulů (tedy 150 kWh) je v každém RDC rozvaděči nainstalován Victron Shunt, který je připojen V-direct kabelem do Victron Cerba.

Pozn.: Připojovací vodiče úložiště musejí být v provedení NSGAFou (nebo obdobné), stejně dlouhé, zakončeny kabelovými oky.

11

Referenční fotografie AMVOLT 50 kWh LV Modulů
(50 kWh = 1 patro)

12

Layout – rozmístění technologií

Základnový modul = 2 patra: 1. využité 35/50 kWh, 2. připravené na rozšíření

Základnový modul = 2 patra: 1. využité 35/50 kWh, 2. využité 35/50 kWh

Základnový modul + další patro = 3 patra, 105 kWh nebo 150 kWh

AMVOLT LV Moduly je možné rozměrově koncipovat i na míru zákazníka dle specifických prostorových potřeb mimo tyto standardizované rozměry..

13

Detaily standardní dodávky AMVOLT LV Modulů

Dodávka obsahuje:

● nabité bateriové články dle požadované kapacity
● silové prvky
● korzety, propojky, nosný regál s kabeláží
● X kusů rozvodnic (dle počtu pater)
● střídače Victron dle požadovaného výkonu
● propojení DC rozvodnice a střídače (např. pomocí kabelů NSGAFoU 120 mm2)
● doprava materiálu
● cestovné personálu, případně ubytování
● el. dokumentaci, drátové schéma zapojení baterie a BMS
● mechanickou montáž
● oživení baterie v místě instalace
● autorizovanou revizi po prvním měsíci provozu.

Dodávka neobsahuje:

● teplotní management technické místnosti v rozsahu 10 - 35 °C (klimatizace, zateplení...)
● internetové připojení BMS (nutný 1 x UTP kabel + 1 x pevná privátní IP adresa pro každý modul)
● pravidelnou revizi od Amvolt týmu 1x ročně (pro zachování max. záruky)

14

Záruční podmínky AMVOLT LV Modulů

● záruka 10 let od data dodání na mechanickou konstrukci regálových modulů

● záruka 10 let nebo 7000 nabíjecích cyklů = nabití (80 % SoC) a vybití (80 % DoD) (podle toho, co nastane dříve) na 80 % nominální kapacity bateriových článků

● záruka 5 let na ochranné elektrické obvody baterie (BMS)

● 5 let přenesená záruka dodavatele na modulové rozvaděčové komponenty, jako např. jističe, stykače

● doživotní záruka na možnost technické podpory, servis a upgrade

● Pro zachování maximální záruky doporučujeme provádět pravidelné roční revize systému a jakékoliv zásahy do vnitřní elektroinstalace svěřit pouze proškolenému a kvalifikovanému personálu dodavatele nebo provozovatele úložiště

Odebírejte AMVOLT newsletter s aktuálními informacemi o našem vývoji a produktech (četnost cca. 1x/2 měsíce):  sipka